FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).


زردی نوزادان چیست؟

 زردی نوزادان چیست ؟

 بیلی روبین

 

 بیلروبین محصول شکست هموگلوبین است. هموگلوبین در گلبول های قرمز خون بوده و عملکرد مهم آنان حمل اکسیژن به بافت هاست.

وقتی عمر گلبول های قرمز رو به اتمام می گذارد توسط سیستم رتیکولوآندوتلیال (کبد و طحال) از گردش خون خارج می شوند و در این اندام ها هموگلوبینبه دو جزء هم و گلوبین تشکیل دهنده آن شکسته می شود. گلوبین پروتئینی است که حفظ شده و مجدداً توسط بدن استفاده می گردد. هم که جزء شامل آهن آن می باشد نمی توان دوباره استفاده گردد شکسته شده و دفع می گردد. بیلروبین حاصل انباشته شدن این محصول در خون است که منجر به رنگ پوست و زردی می گردد.

 

 انسفالوپاتی بیلوربین یا کرنیکتروس

 

در صورتی که توازن میان تولید بیلوربین و دفع از بین برود و بیلروبین دفعی بیش از ظرفیت باند شدن آلبومین پلاسما با آن باشد بیلروبین وارد جریان خون خواهد شد. در صورتی که بدون درمان باقی بماند بیلروبین نهایتاً از سدخونی مغزی گذشته وارد مغز شده و به گانگلیون بازال صدمه می زند . در این صورت کرنیکتروس ایجاد می گردد.

در مراحل اولیه بیماری نوزاد خواب آلوده و هاپیوتون است و سپس نوزاد تحریک پذیر و هایپرتون گردیده و ممکن است به همراه تشنج باشد. در صورت عدم درمان این وضعیت می توان کشنده بوده و یا باعث صدمات شدید مغزی در نجات یافتگان گردد.

 زردی نوزاد                                                

زردی نوزادی می تواند به دو گروه تقسیم گردد:

1- فیزیولوژیک   

2- پاتولوژیک  

 • هایپر بیلیروبینمی (زردی فیزیولوژیک): هایپر بیلی روبینمی به افزایش غیر طبیعی سطوح بیلیروبین خون اطلاق می شود. هایپر بیلی روبینمی در نوزادان ترم به سطوح کلی بیلی روبین سرمی بیش از 12mg/dlو در نوزادان نارس به سطوح سرمی بیش از 15 mg/dlاطلاق می شود.بیلی روبین با آلبومین باند شده و با یک پرتئین حاصل, به کبد منتقل می شود.بیلیروبین در کبد تحت تاثیر آنزیم گلوکورونیل ترانسفراز (آنزیم کونژوگاسیون),به بیلیروبین کونژوگه,دارای وضعیت محلول در آب,تبدیل و به درون کیسه صفرا ترشح می شود و سپس از طریق مجرای صفراوی وارد روده ی کوچک می شود.بیلیروبین کونژوگه پس از ورود به روده کوچک از بدن دفع شده , یا توسط آنزیم های موجود در روده ی کوچک به بیلیروبین غیر کونژوگه تبدیل می شود در صورت تبدیل به بیلیروبین غیر کونژوگه ,مجدد جذب و وارد جریان عمومی خون می شود.فقدان باکتری های روده ای یا سطوح پایین آنزیم گلوکورونیل ترانسفراز در نوزاد می تواند مانع کونژوگاسیون بیلیروبین گردد.در زمان تولد روده کوچک نوزادان استریل است.هم چنین روده کوچک نوزاد حاوی مکونیوم بوده که دارای مقادیر زیادی بیلیروبین می باشد.همچنین در نوزادان چرخه ی زندگی گلبول های قرمز کوتاه و بیلیروبین جذب آهسته تری دارد.شرایط فوق موجب پیشرفت هابپر بیلی روبینمی می شود.خونریزی ها شامل هماتوم جمجمه ای ,افزایش کبودی ها یا پلی سایتمی, از دیگر شرایط توسعه دهنده ی بیلی روبین به شمار می روند.عفو نت ها ,اسیدوز و هیپوکسی,ممکن است با کاهش عملکرد کبدی موجب افزایش سطح بیلیروبین گردند.مصرف داروهای سولفو یا سالیسیلات ها در دوران بارداری با کونژوگاسیون بیلیروبین تداخل می نماید.زردی که بعد از 48 ساعت ابتدای زندگی رخ داده یا به دلایل پس از تولدپیشرفت می کند به طور معمول در روز سوم پس از تولد تظاهر یافته و اغلب گذرا می باشد.فرد مراقب بهداشتی باید نوزادانی که زودتر از 48 ساعت اول پس از تولد مرخص می شوندطی روزهای دوم تا سوم دوباره بررسی نموده و نحوه ی شناسایی پیشرفت زردی رابه والدین بیاموزد.
 • زردی پاتولوژیک تغییر رنگ پوست در 24 ساعت اول زندگی و افزایش میزان سرمی
  بیلی روبین در حدود
  mg/dl15 در نوزاد ترم می باشد. میزان بیلی روبین سریع تر از mg/dl 5 در 24 ساعت افزایش می یابد . ممکن است بیش از یک هفته در نوزاد رسیده و 2 هفته در نوزاد نارس ادامه پیدا کند. زردی پاتولوژیک اغلب در ارتباط با نوع خون یا ناسازگاری گروه خونی، عفونت یا مشکل صفراوی- کبدی یا متابولیک غیرطبیعی می باشد.

 درمان زردی

هدف از درمان پیشگیری از کرنیکتروس است.

 

 اداره زردی

·     کنترل میزان بیلی روبین یا (ETCO) ، فوتوتراپی و تعویض خون برای درمان هیپربیلی روبینمی استفاده می شود. فتوتراپی می تواند توسط منابع خاص تولید شود یا بوسیله یک پوشش فیبر نوری ایجاد شود که منبع نور هالوژنی به بدن نوزاد تابانده می شود. یا بوسیله ترکیبی از هر دو روش باشد. دارو درمانی (آلبومین- فنوباربیتال) هم ممکن است استفاده شود

 

    بررسیهای پرستاری در زردی

·         فاکتورهای خطر را بررسی کنید.

·     نسبت به تاریخچه ایمونیزاسیون Rh ، ناسازگاری ABO ، استفاده مادر از آسپرین ، سولفونامیدها یا داروهای آنتی بیوتیک نژاد آمریکایی ، ژاپنی ، چینی ، کره ای (فرد را مستعد افزایش بیلی روبین می کند) مراقب باشید.

·         مایع آمنیوتیک زرد رنگ نشانه بیماری مهم همولیتیک است.

·         رنگ پوست ، صلبیه چشم و غشاهای مخاطی را بررسی کنید.

تکنیکهای بررسی:در روشنایی روز یا لامپ فلوروسنت رنگ پریدگی روی استخوان را بعلت تغییرات رنگی مویرگهاست مشاهده نمائید و سپس درجه زردی را بسنجد. موکوس و ساکهای کونژوگه در نوزاد تیره پوست را بررسی کنید.در اولین 24 ساعت پس از تولد نیاز به مداخلات حساس می باشد. رنگ پردیگی بعلت آنمی همولیتیک رخ می دهد.

·         نتیجه بیلی روبین آزمایشگاهی را بررسی کنید.

·     مراقب افزایش بیلی روبین بیش از g/dl 5 یا افزایش mg/hr5/0 باشید، زیرا که نشان دهنده همولیز شدید یا مشکل پاتولوژیک می باشد. افزایش رتیکولوسیتها و کاهش هماتوکریت و سطح هموگلوبین هم چنین اهمیت دارد.

·         علایم بالینی و نشانه ها را بررسی کنید.

·     مراقب تغذیه ضعیف، بی حالی، لرزش ، گریه با صدای بلند، از بین رفتن رفلکس مورو باشید. این علایم نشانه های انسفالوپاتی بعلت افزایش بیلی روبین است (کرنی ایکتروس) . استفراغ ، تحریک پذیری ، تون عضلانی سخت، اپیستوتونوس و تشنج علایم دیررس انسفالوپاتی است و میزان آسیب را نشان می دهد.

 

 نمونه تشخیصهای پرستاری

 • کمبود حجم مایعات دفعی بعلت کاهش مایع دریافتی ، اسهال و افزایش از دست رفتن آب می باشد.
 • با توجه به عوارضی که متعاقب جداسازی والدین و نوزاد رخ می دهد، مراقب آنها باشیم.

 مداخلات پرستاری در زردی                                

 • تغذیه وریدی ممکن است هر 4- 2 ساعت زیر فتوتواپی ادامه پیدا کند.
 • نوزاد را بدون لباس در زیر فوتوتراپی قرار می دهیم. به جز ناحیه تناسلی، نور به طور وسیع تابانده می شود. فوتوتراپی بیلی روبین پوست را کاهش می دهد.
 • هنگامیکه نوزاد در زیر دستگاه فوتوتراپی قرار می گیرد ، چشمهای او را ببندید. هنگامی که دستگاه خاموش می شود، چشم بند او را باز کنید. چشمها نباید تحت فشار باشند. چشم بندی بایستی براحتی برداشته شود و ارتباط والدین با نوزاد برقرار شود. هر 24 ساعت چشم بند نوزاد را عوض کنید. چشم بند در چه روزی و در چه ساعتی بسته شده است. چشمها را لمس کرده و فشار وارده بر چشم را چک کنید.
 • مراقب علائم فشاری برچشم که سبب صدمه و یا سوزش چشم شود، باشید. تحریک چشم بند گاهی سبب سوزش چشم و کونژکتیویت می شود.
 • مقدار مایع دریافتی و دفعی را در هر 8 ساعت چک کنید. نوزاد را روزانه وزن کنید (بعلت احتمال از دست دادن مایع). وزن مخصوص ادرار را هر 8 ساعت چک کنید. اگر وزن مخصوص بیشتر از 15 تا 0/1 باشد، علامت دهید ریشن است.
 • وزن مخصوص بعلت وجود قند، پروتئین ، خون یا اوربیلی ژن در ادرار تغییر می کند. نسبت به این مسئله آگاه باشید. ادرار گاهی بعلت تخریب بیلی روبین سبز می شود. مدفوع نیز گاهی
   بی رنگ می شود.
 • مقدار مایع دریافتی را %25 نسبت به حالت عادی افزایش دهید، زیاد روی فوتوتراپی مقداری مایع بصورت نامحسوس و مقداری از مدفوع از دست می رود. از دکستروز %5 خوراکی بین تغذیه با شیرمادر یا شیرخشک استفاده کنید.
 • نوزاد را هر 2 ساعت یکبار تغییر پوزیشن دهید. پوست را از نظر پوسته ریزی، راش یا برنزه شدن تحت نظر داشته باشید.
 • بعد از هر بار مدفوع، پای نوزاد را سریعاً تمیز کنید تا مانع سوختگی پا شود.
 • بررسی پوست نوزاد باید زمانی صورت گیرد که لامپ فوتوتراپی خاموش است.
 • هنگام شیردهی باید لامپ فوتوتراپی خاموش باشد. در این حالت باید تماس گرم و مستقیمی بین والدین و نوزاد برقرار شود.
 • میزان کارکرد لامپهای فوتوتراپی فوتوی استفاده شده برای نوزاد در هر شیفت باید چک شود.
 • سطح بیلی روبین نوزاد را طبق روتین بخش مرتب چک کنید. هنگامیکه نمونه خون
   می گیرید، دستگاه باید خاموش باشد. با استفاده از تشک فیبراپتیک به نوزاد نور بیشتری
   می رسد و فقط در زمان شریدهی و تعویض پوشک باید از زیر دستگاه خارج شود. چشمها پوشیده نمی شود. در این سیستم افت وزن جزء شکایات فوتو به حساب نمی آید. اغلب ترکیب استفاده از تسک فیبراپتیک و منبع نوری هر دو با هم توصیه می شود.

 ارزیابی

 • خطرات افزایش بیلی روبین تشخیص داده شده و اعمالی انجام شده تا سطح بیلی روبین به حداقل برسد.
 • نوزاد هیچگونه تحریک چشمی یا ترشح از چشم، سوختگی پوست یا نوسان دمای بدن ندارد.

 1 صفحه1399 پنجشنبه 12 تیر امروز

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

به وب سایت رسمی

 شرکت تولیدی و بازرگانی

راهیان سلامت طب البرز

RASATEB  )

 خوش آمدید

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شرکت راهیان سلامت طب البرز

( برند RASATEB )

کاملترین مجموعه دستبند شناسایی بیمار را در 22 مدل، سه اندازه با جنس های پلاستیکی و کاغذی ضد حساسیت با قابلیت پرینت و نیز نوشتن روی آن به شرح زیر ارائه می نماید.

A. دستبند شناسایی بیمار قابل چاپ شامل: 

1. دستبند شناسایی بیمار قابل چاپ ریبونی دکمه دار

2. دستبند شناسایی بیمار قابل چاپ حرارتی دکمه دار

3. دستبند شناسایی بیمار قابل چاپ حرارتی چسب دار

 

B. . دستبند شناسایی بیمار قابل نوشتن روی آن:

4. دستبند شناسایی بیمار  با قابلیت نوشتن روی آن

5 دستبند شناسایی بیمار با محافظ طلقی

6. دستبند شناسایی بیمار با کارتابل مشخصات

C. دستبند شناسایی بیمار علائم هشدار

FALL RISK

ALLERGY

LATEX

LIMB

DNR

D. دستبند شناسایی بیمارستانی و آزمایشگاهی:

13. دستبند شناسایی بیمار با برکد

14. دستبند شناسایی بیمار ویژه خون گیری

15. گیره علائم هشدار 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق

بخش ارتباط آنلاین

و یا

Email: info@rasateb.com

در اختیار ما قرار دهید

 

 

لطفا در کانال تلگرام

RASATEB@

و اینستاگرام

RASATEB

با ما باشید

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فروش کلیه محصولات در استان تهران صرفا از طریق واحد فروش این سازمان ارائه می شود

تلفن واحد فروش استان تهران :

021- 223 43 212

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تلفن واحد فروش استان البرز :

026- 327 46 228

026- 322 01 097

026- 322 12 618

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تماس با ما

تلفن 
12 32 34 22 21 98+
61 61 801 930 98+
info@rasateb.com
آخرین عناوین تائیدیه ها 
 • وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،اداره کل تجهیزات پزشکی
 • ....ادامه                                   
  آخرین عناوین مقالات 
 • چرا از دستبند پلاستیکی استفاده می شود؟
 • زردی نوزادان چیست؟
 • فتوتراپی چیست؟
 • ...ادامه                           
  آخرین عناوین محصولات
 • دستبند مشخصات بیمار پلاستیکی قابل چاپ مدل 130T
 • دستبند بیمار پلاستیکی قابل پرینت مدل 130R
 • دستبند شناسایی بیمار قابل چاپ مدل 130PS
 •         ....ادامه                                      

  ورود به سایت جدید رسا طب

  Copyright 2012 © rasateb - Co. All Rights Reserved. / www.parssystem.com طراحی و میزبانی توسط مرکز فناوری اطلاعات و داده های پارس سیستم